top of page

סריקה אנרגטית מרחוק

טיפול נקודתי שיכול להתאים כאשר יש איזה שהוא קושי שמפריע לך ואת מעוניינת בתמיכה סביב אותו נושא ובנקודת מבט שיכולה לפתוח אפשרויות חדשות לריפוי.

זהו טיפול שנעשה בהתכתבות וללא פגישה.

הקושי שנטפל בו יכול להיות כל בעיה פיסית או רגשית, שלך או של אחד מילדיך.

אופן הטיפול:

בשלב ראשון, את תכתבי לי מייל שבו תספרי לי על הקושי שאת חווה, ואם יש לך שאלות מסוימות או משהו שהיית רוצה לדעת או להבין לגביו.

אני קוראת את המייל לעומק, וקודם כל לוקחת זמן לעבד ולהפנים.
לאחר מכן אני עושה סריקה אנרגטית בעזרת כלים שונים שאני עובדת איתם, וכותבת לך לאחר יום או יומיים בחזרה מייל שמפרט גם את מה שעלה בהסתכלות, וגם דברים שעולים לי מתוך הניסיון המקצועי ונקודת המבט שלי. בנוסף לסריקה האנרגטית, הרבה פעמים אני מצרפת גם אפשרות לטיפול עצמי בשיטת אייפק (ניקוי פיסי ורגשי משולב) עם הנחיות מפורטות לגבי איך לעשות את הטיפול (לעצמך או לילדך). הסבר בסיסי על הטיפול בשיטת אייפק אפשר לקרוא כאן.

מניסיוני, התהליך של לשבת ולכתוב את מה שמפריע לך, כבר מניע דברים בפנים. חשוב לי לקחת זמן ולהיות עם הדברים שתכתבי, לעשות את הבדיקה האנרגטית בנחת ולוודא שאני מרגישה שלמה איתה, ולנסח את המילים שלי בתשומת לב, כי יש אנרגיה חזקה של ריפוי שעוברת במילים האלו.

לאחר הטיפול, תוכלי לחזור אל ההתכתבות בינינו ולהמשיך להיעזר בה. הרבה פעמים בסריקה אנרגטית עולים דברים שלא בהכרח ברורים בהתחלה, ואחרי איזה שהוא זמן כשחוזרים לקרוא את זה שוב, אפשר למצוא באותן מילים משמעות חדשה או כיוונים חדשים לעזרה.

לאחר ההתכתבות בינינו אני זמינה לשאלות והבהרות במידת הצורך.

בהמשך לסריקה הראשונית, במידת הצורך אפשר לקבוע טיפולים נוספים על מנת להמשיך ולהשלים את הטיפול באותו קושי שעבורו פנית.

מחיר הטיפול הוא 300 ש"ח.

bottom of page